CSS HAKKINDA HERŞEY | RESİMLİ ANLATIMLAR | JAVA VE HTML KODLARI | FREE CSS DESİGN | HAZIR TASARIMLAR | VE DAHASI... |

en31


Relative Pronouns

1.) I received the report. (Raporu aldım.) You had sent the report. (Raporu göndermiştin)

2.) I found the book. (Kitabı buldum.) The book was important. (Kitap önemliydi.)

Bu cümleleri kendi aralarında birleştirecek olursak;

I received the report which you had sent. (Göndermiş olduğunuz kitabı aldım.)

Dikkat edilirse bu cümlede nesne konumunda olan “the report” kelimesi ilgi zamiri olan “which” ile yer değiştirdi. “which” aynı zamanda iki cümleyi birbirine bağlayarak bağlaç olarak işlev gördü. “which you had sent”cümleciği “Relative pronoun, Relative Clouse veya Adjective Clouse” olmak üzere üç şekilde adlandırılabilir.

 

Not: Nesne iken ilgi zamiri ile kısaltılanlar Türkçe’ye “...dığı” olarak çevrilir. Başka bir değişle ilgi zamirinden sonra “özne” varsa Türkçe’ye “...dığı” olarak çevrilir.

 

I found the book which was important. (Önemli olan kitabı buldum.)

 

Bu cümlede ise özne konumunda olan “the book” kelimesi, ilgi zamiri olan “which” ile yer değiştirdi.

 

Not: Özne iken ilgi zamiri ile kısaltılanlar Türkçe’ye “...en, ...an” olarak çevrilir. Başka bir değişle ilgi zamirinden sonra fiil varsa Türkçe’ye “...en, ...an” olarak çevrilir.Which:
Cansızlar ve hayvanlar için kullanılır

Who: İnsanlar için kullanılır.

That: Hem who hem de which yerine “that” kullanılabilir. İkisi de nesnel formda iken “...dığı”; öznel formda iken “...en, ...an” olarak çevrilir.

 

İlgi zamirinden sonraki cümle bir cümlecik olur ve öncesindeki ismi niteler.

Türkçe’ye çevirirken bu cümleciğin anlamını isimden önce söylemek gerekir.

The agreement which they signed. (Onların imzaladığı anlaşma)

The workers who I met.(Karşılaştığım işçiler.)

The man who you are waiting for. (Beklediğiniz kişi.)

The scientist who devised this method. (Bu metodu bulan bilim adamı.)

The student who won the scholership. (Bursu kazanan öğrenci.)

A car which runs 100 miles on hour. (Saatte 100 mil giden araba.)

 

Not: İlgi zamirinin önünde mutlaka bir isim vardır ve yan cümlecik bu ismi niteler.


Unfortunately, we can not publish the article
which you have sent. (Maalesef gönderdiğiniz makaleyi yayınlayamıyoruz.)

 

Eğer “the article”ı niteleyen bir sıfat kelimesi olsaydı “article”den önce yazılması gerekirdi.   “the article” bir sıfat cümleciği ile nitelendiği için bir ilgi zamiri ile sonrasından gelmiştir. Çeviride sıfat cümleciğinin anlamı isimden önce söylenir.


He had to dismiss the boy
who made noise. (Gürültü yapan çocuğu kovmak zorunda kaldı.)

The man who robbed the bank was cought by the police. (Bankayı soyan adam polis tarafından yakalandı.
OF WHOM ve OF WHİCH


...ki onu, ...ki onların anlamında da çevrilebilirler.”of whom” canlılar için; “of which” cansızlar için kullanılır. bu iki ilgi zamiri bir grup isminde bazılarını tanımlarken kullanılır.I have four sons
who are students. (Öğrenci olan dört oğlum var.)

Bu cümlede sıfat cümleciği (öğrenci olan) çocukların hepsini niteler. Peki bu dört cocuğun hepsi değilde, ikisi veya üçü öğrenci olsa cümlemizi nasıl söyleyeceğiz? İşte burada “of”whom ve of which” devreye girer.

Eğer ikisi öğrenci olan dört cocuk var ise cümle şöyle kurulur:

I have four sons, two of whom are students. (İkisi öğrenci olan dört oğlum var.)

 

Virgüle ve gruptan belirtilmek istenen sayının ilgi zamirinden önce geldiğine dikkat ediniz. Bu kullanımda artık sıfat cümleciği dört cocuğu değil; ilgi zamirinden önce gelen ve çocuklardan ikisini belirten “two”yu niteler.


He had many houses
which were in Ankara. (Onun Ankara’da olan bir çok evi vardır.)

He had many houses, some of which were in Ankara. (Onun, bazıları Ankara’da olan bir çok evi vardır.)

My friend has three cars, on of which is a foreign mark. (Arkadaşımın biri yabancı markaolan üç arabası vardır.)

I have three friends, for one of whom I bought a present. (Birisi için hediye aldığım üç arkadaşım vardır.)

I have got a hundred students, fourty of whom are married. (Kırkı evli olan yüz öğrencim vardı.)

 

WHOSE

 ...ki onun, ...ki onların anlamındadır. İyelik belirten zamirdir. Son on yılın KPDS sınavlarında en çok sorulan ilgi zamiridir. Sınav tekniği kolay, uygulaması zordur. Hem canlı hem de cansızlar için kullanılır. direk sorulması beklenen bir konudur.


The woman
who was wounded was carying. (Yaralanan bayan ağlıyordu.)

The woman whose husband was wounded was carying. (Eşi yaralanan bayan ağlıyordu.)

 

Not: Mutlaka ama mutlaka “whose”dan önce ve sonra bir isim olmalıdır. Sonrasında bir zamir veya başka bir kelime gelemez. Sonrasında gelen ismin önünde kesinlikle “the” artikeli olamaz. Bu özellik posessive’likten kaynaklanmaktadır.

 

I bought a car whose engine was out of order. (Motoru bozuk olan bir araba aldım.)

The houses whose roofs were shaking in the storm collapsed. (Çatıları fırtınada sallanan evler yıkıldı.)

Collapse: yıkılmak

Our manager,whose son studies in the USA will go there next month. (Oğlu USA’da okuyan müdürümüz önümüzdeki ay oraya gidecek.)"That" cümleden ne zaman atılabilir?

 

That kelimesi bir yan cümleciği bir önceki eyleme bağlamak için kullanılan bir bağlaçtır. Bu yadıda kullanıldığında that bazen "tamamlayıcı(pekiştirici) that." adıyla da anılır. Kelime çoğunlukla gözardı edilse de bir çok durumda her görüldüğü cümleden çıkarılmak yoluna da gidildiği görülür ki bu da pek olumlu bir durum değildir.

 

 

 

Örnekleri inceleyiniz:

 

- Isabel knew [that] she was about to be fired.

- She definitely felt [that] her fellow employees hadn't supported her.

- I hope [that] she doesn't blame me.

 

Bazı durumlarda that kelimisenin atılması cümlenin akışında bir kesinti oluşturabilir ki bu da virgül kullanılıraka giderilebilir.

 

Örnekleri inceleyiniz (that yerine virgül işareti kullanılmış):

 

-The problem is, that production in her department has dropped.

 

- Remember, that we didn't have these problems before she started working here.

 

Genel bir kural olarak, eğer cümleniz that atıldığında daha iyi 'duruyorsa', cümlede anlam kargaşası meydana gelmiyorsa ve cümle that kelimesi olmadan daha zarif (ritmik) duruyorsa bu öğeyi rahatlıkla cümlenizden çıkarabilirsiniz.. Theodore Bernstein that kelimesini cümlede tutmamız gereken üç durumu listeler:

 

- Cümlecik ve eylem arasına bir zaman öğesi girdiğinde: "The boss said yesterday that production in this department was down fifty percent." ("yesterday." zaman zarfının konumuna dikkat edin)

 

- Cümleciğin fiili iyice gerilere atılmışsa (geciktirilmişse): "Our annual report revealed that some losses sustained by this department in the third quarter of last year were worse than previously thought." ("losses" ve onun fiili olan, "were."e dikkat edin)

 

- İkinci bir that öğesi kimin neyi yaptığını ya da söylediğini açığa kavuşturuyorsa: "The CEO said that Isabel's department was slacking off and that production dropped precipitously in the fourth quarter." (Did the CEO say that production dropped or was the drop a result of what he said about Isabel's department? İkinci that cümleyi daha anlaşılır kılıyor.)

 

Not: Genellikle that yerine bir çok cümlede which öğesini görürüz. That ve which arasında kesin bir ayrım olmamakla birlikte bir çok dilbilimci ve yazar which'in daha formal olduğunu ve yazı resmi dilinde tercih edilmesi gerektiği görüşünü savunur.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Sohbet | İletişim | Ziyaretçi Defteri | Reklam Ver | TopList | Toolbar | Kodlar | Css Dersleri | Hazır Tasarımlar
Free Css Design | Anket | Link Listesi | Destek Ol | Favori Siteler
Not: Sayfadan alıntı yapılan herhangi bir materyalin izni bana, sorumluluğu alan kişiye aittir!
Her konuda ayrıntılı bilgi için 'by-exe@hotmail.com' adresini kullanabilirsiniz!

Sitenize Başlat Menüsü Ekleyin!

22 Ağustos 2010 Kategori: Css Kodu 96477 Kez Okundu

Bulunması en zor kodlardan biridir, tarafımdan (Muhammed Delibaş) araştırılıp, düzenlenip yayınlanmıştır, Kodu kendi sitenize göre ayarlamanız gerekmektedir, zira benim yaptığım ayarlar ile sitenize eklerseniz, menülere tıklandığında benim siteme (exekaynak) yönlendirilir, kodları daha rahat düzenlemek istiyorsanız dreamweaver programından yardım alabilirsiniz,

Kod ve ekran görüntüsü aşağıdadır.
Kodları düzenleyip css bölününe eklemeniz gerekmektedir,
Hazırlayan ve Sunan Muhammed Delibaş,

Kod:Sitenize Regedit Menüsü Ekleyin!

21 Ağustos 2010 Kategori: Menü Kodu 83165 Kez Okundu

Başlat menüsü kodunda olduğu gibi bu menüyü bulmakta çok zordur, genelde resimleri (ikonları) editlenmemiş olanları vardır, ama ben sizin için hazır halini buldum, menü bilgisayarın regedit bölümündeki sol menünün aynısıdır, kodu kendinize göre değiştirmeniz gerekmektedir,

Kod ve önizleme linki aşağıdadır,
Kodların içindeki .js kodunu düzenlemeniz gerekmektedir,
.js kodunu düzenleyip tekrar upload edip, aynı linkin yerine koymanız gerekir,
Hazırlayan ve Sunan Muhammed Delibaş,

Menü Önizlemesini Görmek için TIKLA.

Kod:

Güncel Site İstatistikleri

Güncel Kategori: İstatistik 641983 Kez Okundu

Bugünkü ziyaretçi sayısı: 16
Bugünkü tıklanma sayısı: 65
Senin ip adresin: 54.159.51.118
Kullandığın tarayıcı: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Bulunduğun alt sayfa: en31

Yukarı

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=